Campus Best Practice

Predstavniki tujih univerz, ki sodelujejo na projektu Campus Best Practice, bodo predstavili projekt, katerega cilji so:

  • koordinirana selekcija najbolj pogostih IT izzivov na univerzah,
  • usklajeno iskanje rešitev,
  • izmenjava izkušenj med univerzami in
  • možnost uporabe rešitev oz. dobrih praks na zainteresiranih univerzah.

Do zdaj je bilo narejenega že precej in rezultati so že na voljo.

Izpostavljena področja na dogodku:

  • predstavitev projekta Campus Best Practice,
  • vzpostavitev robustnega omrežja,
  • nadzor omrežja,
  • uvajanje protokola IPv6 in
  • migracija s PBX na SIP.