Program

20. oktober 2011, Tehnološki park Ljubljana, dvorana B3

9.00 do 9.15 Uvod in podpora projektom sodelovanja (Peter Sterle, MVZT)
9.15 do 10.00 Novosti pri storitvah Arnesa
10.00 do 11.00 Predstavitev projekta Campus Best Practice
11.00 do 11.15 Odmor za kavo
11.15 do 12.00 Primer dobre prakse: vzpostavitev robustnega omrežja
12.00 do 12.45 Primer dobre prakse: nadzor omrežja
12.45 do 13.15 Malica
13.15 do 14.00 Primer dobre prakse: uvajanje protokola IPv6
14.00 do 14.30 Primer dobre prakse: migracija s PBX na SIP
od 14.30 Razprava